Bostadsanpassning

Bostadsanpassning – Vad gäller?

Möjligheten att ansöka om bostadsanpassningsbidrag är en rättighet som gäller alla. Syftet är att bibehålla förutsättningarna för ett självständigt liv i eget boende. Bidraget utges av kommunen och är ett stöd som kan fås då kommunen konstaterat ett behov och fattat ett beslut utifrån bostadsanpassningslagen. Bidraget gäller för så kallade fasta funktioner i hemmet.

Bostadsanpassningsbidrag

Bidrag genom bostadsanpassningslagen

Ett gott exempel på vad som ses bostadsanpassning är en spisvakt som möjliggör ett fortsatt tryggt och säkert användande av spisen. När behovet konstaterats och beslut fattats så bekostar kommunen hela installationen av en spisvakt. Av den anledningen är det första steget att kontakta sin hemkommun för att göra en ansökan. Självklart kan du ställa frågor till oss under hela processen och vi hjälper dig mer än gärna med information och råd så att du når hela vägen fram.

Val av produkt

Rätt produkter för dina behov

Efter att kommunen fattat beslut om din rätt till anpassning så kommer ni överens om hur fortsättningen ska se ut. Tillsammans bestämmer ni i vilken grad du ska, kan och vill vara aktiv i valet av produkt och installatör. Försök att alltid vara delaktig i alla val då det ökar förutsättningarna för en lyckad anpassning med en produkt som fungerar i din vardag.

Låt oss hjälpa dig

Vi hjälper dig genom hela processen

Skaffa om möjligt alltid kunskap och jämför produkter och dess egenskaper. Tveka inte att kontakta oss då vi vill säkerställa att alla får tillgång till all nödvändig information. Därför arbetar vi också nära installatörer för att våra kunder alltid ska få rätt hjälp. Be installatören att vända sig till oss eller så kontaktar du oss direkt. Vill du ha hjälp med att finna rätt installatör så hjälper vi dig mer än gärna. Vi har samarbetspartners som har gedigen erfarenhet av installation av våra produkter men självklart kan de installeras av alla installatörer och hantverkare.

Hitta rätt Kommun?

Nedan kan du söka efter en direkt länk till din kommun. Klicka på kommunnamnet så kommer du till din kommuns informationssida gällande bostadsanpassning. Vill du ha hjälp med att hitta en lämplig installatör för din bostadsanpassning? Ring direkt till oss på 023 79 22 00, så hjälper han dig med att hitta en installatör som passar din anpassning.

athena_funktionSpisvakt genom bostadsanpassningsbidrag