Extra stöd

Spisec AddOn begränsar inte den vanliga matlagningen utan ger istället alla möjlighet att använda spisen. Olika individuella förutsättningar ställer olika krav på kompletterande stödfunktioner. Samtidigt är det viktigt att alltid se till individens bästa och aldrig begränsa tillgängligheten mer än vad situationen kräver.

Återställning genom spisens egna vred!

Om spisvakten brutit strömmen och stängt av spisen, så fungerar den igen genom ett enkelt knapptryck eller som ett alternativ genom att spisens egna vred slås av. En möjlighet som kan göra stor skillnad för användare med minnessvårigheter.

Funktionsknapp – Spisec AddOn Plus

Vår ambition är att skapa de bästa förutsättningarna även vid en funktionsnedsättning eller minnessvårigheter. För de användare som behöver ytterligare stöd rekommenderar vi därför komplettering med en Funktionsknapp. Den kan köpas direkt i form av en uppgraderad förpackning – Spisec AddOn Plus, eller alternativt som ett tillbehör i efterhand.

Med funktionsknappen ges en rad av möjligheter till ytterligare anpassning av spisen genom olika inställningar.

Exempel:

Inställning som Startknapp
När Funktionsknappen används som startknapp måste användaren först trycka på knappen innan spisen kan startas. Ett upprepat moment som ger regelbunden kognitiv träning och ökad trygghet. Vi kallar det aktiv handling utifrån individuell förmåga.

Om någon inte bör ha tillgång till spisen kan en startknapp vara ett bra alternativ. I och med att knappen är trådlös så kan du gömma den vart du vill och på så vis blir spisen obrukbar då man inte först tryckt på startknappen.

Inställning som Återställningsknapp
Funktionsknappen blir då en tydlig och lättåtkomlig återställningsknapp då spisvakten brutit strömmen. Den blir pedagogiskt lätt att förklara och ger en omedelbar återstart.

athena_funktionExtra stöd