Spisvakt för trygg matlagning!

Bränder på spisen är den absolut vanligaste brandorsaken vi har varför allt fler spisvakter installeras i Svenska hem. Spisvaktens uppgift är förenklat att vaka över spisen och bryta strömmen innan en brand bryter ut. Spisec är Sveriges mest sålda och använda spisvakt och har med den nya modellen AddOn tagit ett stort steg in i framtiden. Med en inbyggd artificiell intelligens och överlägsen sensorteknik nås en överlägsen säkerhet och marknadens enklaste och mest användarvänliga produkt.

Matlagningen kan nu tryggt fullföljas utan avbrott och begränsningar. Spisec AddOn behöver inga timertider och ger därför ökad säkerhet utan onödiga hinder. Den bryter alltid strömmen om fara uppstår- och bara då!

Tillsammans har vi samlat in

till Alzheimerfonden via försäljningen av Spisec AddOn.
 

Stolt huvudsponsor åt

Alzheimerfonden

Trygghet och funktion i perfekt harmoni

Spisec AddOn är marknadens ledande spisvakt för den som söker ökad säkerhet och extra stöd i vardagen. Den är utvecklad utifrån användaren och ger tillgång till spisen för alla, helt utifrån individuell förmåga. Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig, ring oss på
023-79 22 00 eller lämna dina uppgifter så skickar vi en broschyr som du kan läsa hemma, i lugn och ro.

Spisec AddOn är oberoende testad av SP och godkänd enligt gällande spisvaktsstandard SS-EN50615

athena_funktionHem