Installation

Att installera en spisvakt har aldrig varit enklare!

Spisec AddOn är förprogrammerad och antalet moment är minimerade genom installation med Plug-and-play teknik. Spisvakten identifierar omedelbart spisen och anpassar sig snabbt efter hur spisen används.

Vid en oberoende undersökning genomförd bland installatörer i Norge framgår det tydligt att Spisec AddOn har den absolut kortaste installationstiden jämfört med övriga spisvakter.

3 steg

Spisec AddOn Installeras i tre enkla steg.

(Det finns även ytterligare ett antal funktioner som senare kan läggas till, se nedan).

1. Placera Brytarenheten intill uttaget till spisen. Anslut spisen till Brytarenheten och Brytarenheten till uttaget.

 2. Sätt i de medföljande batterierna i Värmevakten och placera den på fästplattan ovanför spisen.

3. Funktionstest! Starta en spisplatta. Håll OK-knappen på sidan intryckt i 5 sekunder eller tills strömmen stängs av till spisen. Tryck kort en gång till på OK – klart!

Titta på våra installationsfilmer:

Stickpropp:

Fast installation:

Installationsanvisning för nedladdning – klicka här

Flera inställningar

Spisec AddOn kan vid minnessvårigheter eller andra begränsningar anpassas genom ytterligare inställningar. Spisec AddOn är utvecklad för att fungera även då den som använder spisen inte har kännedom om att en spisvakt är installerad. Principen är att alla ska kunna laga mat säkert, och utifrån egen förmåga!

Återställning via spisens egna vred

Genom den smarta funktionen återställning via spisens egna vred kan användare med behov av extra stöd även själva återställa spisens funktion om den brutit strömmen.

Så fungerar det:
Om spisens ström har brutits kan den enkelt startas igen genom att vreden stängs av. Därefter kan spisen efter ett kort moment återstartas.

En del användargrupper med funktionsnedsättningar kan ibland ha svårt att ta till sig användandet av en spisvakt. Genom vår smarta funktion, återställning via spisens egna vred störs inte matlagningen mer än nödvändigt då vi på ett enkelt sätt kan instruera användaren att stänga av spisen och prova igen.

Installation av Spisec AddOn Plus

Vid beställning av Spisec AddOn Plus följer funktionsknappen med i paketet. Den är då förprogrammerad som startknapp men kan användas på alternativa sätt. Se nedan de olika möjliga inställningarna som funktionsknappen har.

Funktionsknappen kan alltid läggas till i efterhand med en enkel parkoppling (läs mer i installationsanvisningen).

Funktionsknappen är ett tillbehör som används för att komplettera grunduppsättningen av Spisec AddOn, och används i de fall extra stöd i form av speciella inställningar behövs.

Funktionsknappen har tio olika inställningslägen (0-9) som kan komplettera grundinställningen då Funktionsknappen adderats till spisvakten.
Rådfråga gärna oss om hur du kan använda Funktionsknappen.

Lägesväljare

Ställ in timer och funktion med hjälp av lägesväljaren och schemat nedan.

Läge 0, Kodat Läge
Häll & ugn, helt låst.

Användningsområde: Då möjligheten till användning behöver begränsas, men spisen kan fortfarande användas av personal eller anhöriga. Spisen startas genom en speciell knapptryckning (se manual). Tänk på att det även går att försvåra ytterligare genom att knappen monteras dolt eller placeras i exempelvis ett köksskåp.

Läge 1, Funktion A
10 minuter för häll (12h för ugn)

Användningsområde: Då man vill begränsa tiden och användaren bedöms kunna sköta enklare matlagning som äggkokning eller koka vatten.

Läge 2, Funktion B
30 minuter för häll (12h för ugn)

Användningsområde: Då man vill begränsa tiden och användaren bedöms klara enklare matlagning som att koka potatis, ägg och vatten.

Läge 3, Funktion C
45 minuter för häll (12h för ugn)

Användningsområde: Då man vill begränsa tiden och användaren bedöms klara tillredning av enklare rätter som att värma rester, koka potatis, ägg och vatten.

Läge 4, Startknapp
3h för häll (12h för ugn)

Användningsområde: Användaren bedöms kunna hantera matlagning under normala förhållanden men får kognitiv träning och trygghet genom startknappsfunktion..

Läge 4 kan även användas om användaren har svårt att nå Värmevakten. Funktionsknappen kan placeras lättillgänglig och användas som återställningsknapp för att med ett tryck omedelbart återställa vid larm eller om spisen brutit strömmen. (läs mer i manualen)

Läge 5, Ljudindikator A
45 minuter för häll (12h för ugn) Ljudsignal var 16e sekund

Användningsområde: Då man vill begränsa tiden och användaren bedöms klara enklare tillredning som att värma mat, koka potatis, ägg och vatten, men behöver en påminnande ljudsignal.

Läge 6, Ljudindikator B
3h för häll (12h för ugn) Ljudsignal var 16e sekund

Användningsområde: Användaren bedöms kunna hantera matlagning under normala förhållanden, men behöver en påminnande ljudsignal. Exempelvis vid synnedsättning.

Läge 7, Diskret läge A
15min för häll (15 min för ugn) ingen ljud- eller ljusindikation

Användningsområde: Då man vill begränsa tiden och användaren bedöms kunna sköta enklare moment som äggkokning eller koka vatten men är känslig för störande moment som ljud och ljussignaler.

Läge 8, Diskret läge B
45min för häll (45 min för ugn) ingen ljud- eller ljusindikation

Användningsområde: Då man vill begränsa tiden och användaren bedöms klara enklare tillredning som att värma mat, koka potatis, ägg och vatten, men är känslig för störande moment som ljud och ljussignaler.

Läge 9, Diskret läge C
3h för häll (12h för ugn) ingen ljud- eller ljusindikation

Användningsområde: Användaren bedöms kunna hantera matlagning under normala förhållanden, men är känslig för störande moment som ljud och ljussignaler.

athena_funktionInstallation av Spisec AddOn